نردبان آتش نشانی

نردبان آتش نشانی دستی

دلیل اهمیت نردبان آتش نشانی چیست؟ با توجه به پیشرفت زندگی شهر نشینی و پیدایش ساختمان های بسیار بلند، طبیعتاً ساختمان ها و مجتمع های بزرگ‌تری و مرتفع تری هم ساخته می شود. همین امر سبب می شود در زمان بروز حادثه در این ساختمان ها نیاز به تجهیزات آتش نشانی خاصی باشد تا بتوان به سادگی به بالاترین نقاط دسترسی پیدا نمود.

از مهم‌ترین ابزار آتش نشانی که مورد مصرف آتش نشان ها قرار می گیرد، می توان از نردبان آتش نشانی و یا نردبان آلومینیومی نام برد.

ابعاد نردبان آتش نشانی با توجه به محل مورد مصرف آن تعیین می گردد. همچنین جنس نردبان آتش نشانی از آلومینیوم ساخته شده است تا در زمان حمل توسط نیرو های نجات و آتش نشان ها بر دوش آن ها سنگینی نکند و سرعت عمل آنها را کم نکند.

قیمت نردبان آتش نشانی بسته به ابعاد و آلیاژ های بکار رفته در آن مشخص می گردد.

از انواع نردبان می توان به نردبان خانگی، نردبان آلومینیومی، نردبان های ماشین آتش نشانی، نردبان تاشو و نردبان های خاص اشاره نمود.