خرید تجهیزات حفاظت فردی

برای کاهش خطرات و پیامد های ناشی از اتفاقات در کار بسیار موثر است. کوتاهی و یا عدم استفاده از آن باعث خطرات بسیاری برای پرسنل و حتی از دست دادن جان آن ها می شود که امری جبران ناپذیر است.

تجهیزات حفاظت فردی یا Personal Protective Equipment کدامند؟

این تجهیزات باید با توجه به نوع کار، صنعت و خطرات ناشی از آن توسط کارکنان و یا کارفرمایان انتخاب و تهیه گردد. در محیط کاری حوادث شغلی متعددی ممکن هست برای افراد رخ دهد که با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب می توان درصد قابل ملاحظه ای از آن را کاهش داد.

این تجهیزات باید طبق قانونی درون سازمانی بر تمامی پرسنل تاکید و اجبار گردد همچنین در انتخاب این تجهیزات باید استاندارد ها، متناسب بودن با ویژگی های شخصی، متناسب بودن با خطرات احتمالی صنعت، متناسب بودن با فرهنگ، متناسب بودن با فصل، روش های نگهداری و انقضاء رعایت گردد.

تجهیزات حفاظت فردی که توسط مجموعه ایمن آتشکار تهران قابل ارائه می باشد شامل:

چکمه های ایمنی و عملیاتی

یکی از خطرات احتمالی در محیط کاری بویژه محیط های کاری اسیدی، آسیب به پا توسط مواد می باشد. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی می توان از چکمه های ایمنی و عملیاتی مخصوص استفاده نمود.

دستکش های ایمنی و عملیاتی

یکی از خطرات احتمالی در محیط کاری بویژه محیط های صنعتی که در آن از دستگاه های پرس و برش و حتی حرارتی استفاده می شود، آسیب به دست می باشد. برای جلوگیری از این خطر می توان از دستکش های ایمنی و عملیاتی مخصوص با صنعت استفاده نمود.

کفش ایمنی و عملیاتی

یکی از خطراتی که در محیط های کاری بویژه کارگاه های صنعتی همیشه کارگران را تهدید می کند صدماتی است که به پا و پنجه پا وارد می شود. راه کار بسیار مناسب برای حفاظت از پا، استفاده از کفش های ایمنی و عملیاتی است که در ساختار آن از آهن استفاده شده و از پا محافظت می کند.

کلاه ایمنی و عملیاتی

یکی از خطرات در محیط های کاری بویژه محیط کاری ساختمانی، آسیب به سر که مهمترین عضو بدن است می باشد. برای جلوگیری از آسیب به سر میبایست از کلاه های ایمنی مخصوص و با توجه به محیط و صنعت استفاده نمود.

لباس ایمنی و عملیاتی

یکی از اساسی ترین تجهیزات برای ایمنی کارکنان مجموعه ها لباس های کار آنها می باشد که در انتخاب آن برای نکات بسیاری از جمله ویژگی های فردی، خطرات محیطی و فصول استفاده را مد نظر قرار داد.

دستگاه های تنفسی و لوازم مصرفی آن ها

یکی از وسایل مورد نیاز برای حفاظت از جان کارکنان استفاده از دستگاه های تنفسی و ماسکها مناسب جهت عدم استنشاق گاز ها و هوای آلوده محیط می باشد.