خرید اسپرینکلر آتش

یکی از اجزای مهم و بروز آتش نشانی و اطفای حریق ساختمان ها اسپرینکلر ها هستند که سالانه حدود 40 میلیون از آنها در سرتاسر جهان بر روی ساختمان ها نصب می شوند و بسیاری از آتش سوزی ها را در همان ابتدا کنترل و خاموش می کنند.

ساختار اسپرینکلر ها به گونه ای طراحی شده تا هنگامی که حسگر های درون آن در مجاورت حرارت و یا آتش قرار بگیرند به سرعت عمل کرده و آب را به حالت های مختلف بر روی آتش تخلیه می کند.

از انواع اسپرینکلر های آتش می توان به اسپرینکلرهای اسپری کننده، اسپرینکلر پایین زن، اسپرینکلر دیواری یا بغل زن، اسپرینکلر بالازن، اسپرینکلر واکنش استاندارد و واکنش سریع، اسپرینکلرهای پوشش گسترده (Extended Coverage)، اسپرینکلرهای (CMSA) و اسپرینکلرهای مسکونی اشاره نمود.