شیلنگ آتش نشانی

شیلنگ ضد اسید آتش نشانی

شیلنگ آتش نشانی

شیلنگ برزنتی آتش نشانی

خرید شیلنگ آتش نشانی

یکی از مهمترین لوازم مورد مصرف آتش نشان ها برای کنترل و اطفاء حریق استفاده از شیلنگ های آتش نشانی برای جابجایی آب و پرتاب پرفشار آن است. این شیلنگ ها با توجه به نوع مصرف و میزان فشار آبی که در آن ها جریان پیدا میکند دارای متراژ، ضخامت و جنس مختلف هستند. از انواع شیلنگ های قابل ارائه توسط مجموعه ایمن آتشکار تهران می توان به شیلنگ های برزنتی، شیلنگ های پلاستیکی و شیلنگ های ضد اسید اشاره نمود.