دستگاه های تنفسی

فیلتر ماسک تنفسی

دستگاه های تنفسی

دستگاه تنفسی فرار

دستگاه های تنفسی

دیمند ولو

دستگاه های تنفسی

کوله حمل دستگاه تنفسی

خرید دستگاه های تنفسی

یکی از حیاتی ترین مواد مورد نیاز بدن ما اکسیژن و هوای پاکیزه است. گاهی اوقات بسیاری از مشاغل مانند آتش نشان ها و افرادی که در مراکزی با آلودگی هوا مشغول هستند برای جلوگیری از بیماری های ریوی و آسیب به دستگاه تنفسی نیاز دارند تا از تجهیزات حرفه ای برای پاکسازی و تصفیه هوا هوای آلوده محیط استفاده کنند.

مجموعه ایمن آتشکار تهران با فراهم نمودن برترین دستگاه های تنفسی و ارائه آنها با بهترین کیفیت، محافظ شما در برابر خطرات ناشی از آلودگی هوای محیط کار می باشد.