ماسک تنفسی

7محصول یافت شد
نوع نمایش
فیلتر

خرید ماسک تنفسی

برای مراقبت از دستگاه‌های تنفسی در محیط‌های که هوای آن توسط مواد شیمیایی و مواد سوختنی آلوده شده است باید از ماسک‌های تنفسی متناسب با آن محیط استفاده نمود. به علت حساس بودن دستگاه تنفسی انسان باید از ماسک‌های دارای استاندارد با برندهای مطرح استفاده نمود.

منو اصلی