کلاه ایمنی و عملیاتی

کلاه عملیاتی آتش نشانی

کلاه ایمنی و عملیاتی

کلاه ایمنی

خرید کلاه ایمنی

بدون شک مهم‌ترین عضو بدن سر هست که باید در هر شرایطی از آن مراقبت نماییم. در محیط‌های کارگاهی ساختمانی برای محافظت از سر در مقابل سقوط اجسام و حتی برخورد با قسمت‌های پرخطر از کلاه ایمنی استفاده می‌شود.

استفاده از کلاه‌های ایمنی در تمام دستورالعمل‌های استاندارد و کاری امری واجب بوده و پیمانکاران و مدیران کارگاه‌ها موظف به تهیه آن هستند.

کلاه ایمنی آتش ‌نشانی

آتش‌نشان‌ها به علت خطرات زیادی که در کار خود با آن مواجه هستند، برای جلوگیری از سقوط اجسام و برخورد سر با نقاط مختلف در هنگام حادثه و همچنین برای محافظت صورت در برابر حرارت و آتش می‌بایست از کلاه‌های ایمنی مخصوص استفاده کنند.