قیچی قفل بر (مفتول بر)

  وزن محصول : حدود 9 کیلو گرم

  طول محصول : حدود 105 سانتی متر

  دارای تیغه های فولادی فورج شده

  دارای قابلیت تنظیم دهانه قیچی

  تولید شده مطابق استاندارد های داخلی و خارجی

  ایجاد کمترین تغییر در مقطع برش