مانیتور زمینی ثابت

ارائه مانیتور زمینی ثابت برای امنیت آتش نشانان در مقابل حرارت و شعله های آتش در محل آتش سوزی