مانیتور پرتابل با دو ورودی

ارائه مانیتور پرتابل دو ورودی برای امنیت آتش نشانان در مقابل حرارت و شعله های آتش در محل آتش سوزی