مانیتور پرتابل با یک ورودی

ارائه مانیتور پرتابل یک ورودی برای امنیت آتش نشانان در مقابل حرارت و شعله های آتش در محل آتش سوزی